Zde se nacházíte: / Vzduchotechnické doplňky

Vzduchotechnické doplňky

Bielmeier

10 pravidel vzduchotechniky pro odsavače par
1. Odvod a přívod vzduchu

Dbejte na dostačující přívod čerstvého vzduchu. Aby odtahové digestoře mohly vzduch s vodními parami odvádět pryč, musí být další přiváděn dovnitř. Nikdy však ne pomocí průvanu! U plastových oken se doporučuje například “čtvrtá poloha kličky”, pomoci může i větrací mřížka ve dveřích nebo ve zdi.


2. Přívod vzduchu výhradně v horní části kuchyně

Vzhledem k tomu, že páry, které nezachytí digestoř, stoupají nahoru, by měl být přívod vzduchu umístěn v horní části kuchyně. Nejefektivnější místo je v blízkosti varného centra nad horními skříňkami, kdy čerstvý vzduch stlačuje páry zpět do sacího prostoru digestoře.


3. Topeniště závislé na vzduchu v místnosti

Pokud nezajistíte dostatečný přívod vzduchu, nikdy nepoužívejte přístroj v režimu odsávání zároveň s topeništěm závislým na vzduchu v místnosti, hrozí nebezpečí otravy zpětně nasávanými spalinami. Topeniště závislá na vzduchu v místnosti (např. topení na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, ohřívače vody) získávají vzduch potřebný ke spalování z místnosti, kde jsou instalovány a odvádějí spaliny zařízením na odvod spalin ven (např. komínem). Ve spojení se zapnutou digestoří je z kuchyně a sousedních prostor odsáván vzduch a při nedostatečném přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím jsou jedovaté plyny z komína nebo větrací šachty nasávány zpět do obytných prostor. Proto musíte vždy zajistit dostatečný přívod vzduchu! Pouze větrací mřížka ve zdi pro přívod a odvod vzduchu nezajistí dodržení mezní hodnoty. Bezpečný provoz je pouze tehdy, je-li podtlak v místě topeniště max. 4 Pa (0,04 mbar). Toto dosáhnete tak, že neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, ve spojení se zazděnou schránkou pro přívod a odvod vzduchu nebo jinými technickými opatřeními, bude neustále přiváděn vzduch potřebný pro spalování.

V každém případě požádejte o radu kompetentního kominického mistra, který je schopen zhodnotit systém větrání v domě a navrhnout vhodná opatření k dostatečnému větrání. Je-li digestoř používána výhradně v režimu recirkulace vzduchu, je možný provoz bez jakéhokoliv omezení.

Nepřehlédněte příslušenství BIELMEIER ventilační mřížky na odvod a přívod vzduchu.


4. Ztráta výkonu

Orientačně se počítá na metr rovného a hladkého odtahového potrubí s jedním ohybem cca. – 5 %. V případě ohebných flexi hadic, i když jsou natažené v rovině, cca. – 15 %


5. Správný průřez potrubí pro odvod vzduchu

Vyhněte se redukci předepsaného průměru odtahového potrubí. Ten by měl vždy odpovídat výkonu digestoře – čím silnější motor, tím větší průměr odtahu. Redukce snižují množství vzduchu a zvyšují hlučnost digestoře. Při použití plochých kanálů dávejte pozor zejména na způsob napojení na výstupní nátrubek digestoře.


6. Správná velikost odtahového potrubí

Použijte dostatečně velké odtahové potrubí, které má jak ve čtyřhranném nebo kruhovém tvaru přibližně stejnou velikost průměru jako výstupní nátrubek digestoře. Při instalaci externí ventilační jednotky je zapotřebí pouze odtahový systém o průměru 150 mm. Při plánování potrubní trasy se vyhněte příliš mnoho ohybům a zalomení. Dva 45º ohyby jsou pro odvod vzduchu efektivnější než jeden ohyb s 90º.


7. Výkon odtahu

Aby byla zajištěna správná funkce provozu, doporučuje BIELMEIER s.r.o. následující odtahové potrubí:
•  výkon do 650 m³/h = Ø 125 mm
•  výkon do 900 m³/h = Ø 150 mm.

Uvedená velikost průměru platí pro kompletní odtahové potrubí až do ukončení na vnější straně zdi, tedy včetně vedení potrubí ve zdi.

Redukce potrubí (včetně vedení ve zdi) nedoporučujeme a nepřebíráme v tomto případě žádnou odpovědnost!


8. Příklad výpočtu

K zajištění čistého vzduchu v místnosti by měl odsavač par vyměnit vzduch cca. 12 x za hodinu.

Příklad:
5 x 4 x 2,5 m (rozměry kuchyně š x h x v) = 50 m³
50 m³ (objem kuchyně) x 12 (počet výměn vzduchu) = 600 m³/h (výkon digestoře)


9. Výměna filtrů

Vyměňujte vždy uhlíkové a tukové filtry včas. Kovové filtry by měly být pravidelně umývány (každé 2 – 4 týdny). Jednoduchá údržba – dlouhá životnost.


10. Velký prostor a výběr digestoře s recirkulací vzduchu

Pokud si vyberete odsavač par s recirkulací, dbejte prosím na to, aby rychlost výměny vzduchu nebyla příliš vysoká a uhlíkové filtry tak mohly pohltit co nejvíce pachových látek. Čím větší je obsah uhlíkového granulátu ve filtračních kazetách, tím je lepší stupeň čištění a filtrování vzduchu.


Vyberte podkategorie Vzduchotechnické doplňky :
Výrobků na stranu: 18 36 72 Galerie Malé řádky