Cesta pravého muže

Cesta pravého muže

První informace o projektu Mužský kruh se objevily na internetových stránkách před více než deseti lety. Zakladatelem je certifikovaný mentor osobního rozvoje a neformálního vzdělávání, ke kterému se během let připojili další koučové. Se stejnými životními prioritami. Jejich profesní zaměření je rozdílné – fyzik, poradce, podnikatel, učitel bojového umění či mentor světových firem. Spojuje je stejná vize osobnostního rozvoje. Společnými silami se snaží vést účastníky Mužského kruhu k vědomému poznávání přítomnosti, citu, lásky, zralé mužské síly. A především osobního růstu. Na všech úrovních života. Projektem Cesta pravého muže oslovili stovky mužů v celé republice. Ti na svých setkáních a cestách procházejí zkouškou mužnosti a nabírají síly pro naplňování svých životních plánů.Muži na padáku.jpg

Evoluce muže

V dnešní době už Mužský kruh funguje v mnoha městech naší republiky. Dalším projektem, který v současné době oslovuje nové zájemce – Evoluce muže – je další dimenzí rozvoje. Progresivní mužská síla, která umožňuje posun ve všech oblastech života. Na programu je rozvoj štědrosti, ocenění nejen druhých, ale i sebe. Učí více vnímat svoje tělo, energie, emoce. Každému z účastníků bude umožněno, aby pomohl hledat osobnostní přednosti ostatním a tím sám sebe rozvíjel. Všichni si tímto začnou více uvědomovat svoji mužskou sílu a vědomě ji užívat. Přestože jsou součástí mnohem většího celku.   Muž s andělskými křídly.jpg

Já, muž

V letošním roce se na trhu objevila kniha, která stojí za přečtení. Já, muž. Je v ní shrnuto všechno poznání Mužského kruhu. Autoři v ní posílají svědectví o prožitých zázracích na svých mužských setkáních. Kdy se v mužích probouzí sebevědomí a sebereflexe. Dochází tak k pochopení a přehodnocení současných priorit. A nalezení nového smyslu života. Nejen toho pracovního, ale hlavně partnerského. Co více si lze přát? Je to vhodný dárek nejen pro muže. Své si v ní najdou i ženy.

Pythagorova věta zní …

Pythagorova věta zní …

Pamatujete si ještě ze základní školy Pythagorovu větu? Pomůcka, která nám umožňuje vypočítat délky stran pravoúhlého trojúhelníku. Kdo to ale vlastně byl ten moudrý a dodnes známý Pythagoras? Mnoho se toho o jeho životě neví. Podle některých indicií mohl být jeho otcem kupec. V době svého mládí cestoval Pythagoras po cizích zemích, zejména Babylonii a Egyptě.
pythagorova věta
§  Krátce poté, co se vrátil na svůj rodný ostrov Samos, který leží ve východní části Egejského moře, zmocnil se zde vlády tyranský vládce Polykratés a Pythagoras raději uprchl do Crotone v Kalábrii.
§  Tady založil filosofickou školu. Jeho škola a výuka byla trochu odlišná od těch, které navštěvovali žáci filosofa Sokrata a jiných myslitelů. Zatímco u těchto velikánů byla výuka spojena často s popíjením a žerty, Pythagoras žil se svými žáky v kázni a přísnosti.
§  Po nějaké době si získal i velký veřejný vliv. Když v jeho druhém působišti došlo k nepokojům, raději si opět sbalil a odešel do Metapontu u Tarenta.
Tím jeho cestování z politických důvodů končí.O tom, že byl i ve svém posledním působišti vážen, svědčí to, že po jeho smrti byl z jeho domu zřízen chrám bohyně Déméter. Tato bohyně je ochránkyní mateřství, sklizně a tajemství.
–         Zajímavé je, že mezi její symboly patří trojúhelník.
–         U ní to ale není geometrický útvar, nýbrž znak ženských genitálií.
označení trojúhelníku

Smrt v plamenech

Život v přísném řádu zřejmě Pythagorovi prospěl. Zemřel v opravdu vysokém věku devadesáti let. Některé prameny ho dělají dokonce ještě o osm let staršího. Každá mince má však dvě strany.
§  Zmíněný řád a přísnost ho nakonec ze světa sprovodily.
Do své školy zřejmě nepřijímal hned tak každého a jeden z žáků, kterého odmítl, se mu za to krutě pomstil. Ve vzteku podpálil dům, ve kterém Pythagoras učil své nejbližší žáky. Většina přítomných, včetně filosofa Pythagora, najde v plamenech svou smrt.