Figurální kresba jako návrat ke kořenům

Tradice jsou jednou z hodnot, kterých si dnes příliš nevážíme. Stěhujeme se za prací, cestujeme, ale zapomínáme na kořeny, z kterých jsme vyšli. Právě kresba je oborem s tradicí starou jako samo lidstvo, která nás přivádí zpět ke kořenům naší lidské společnosti. Jedním z nejtěžších a nejkrásnějších odvětví je právě figurální kresba, která nás spojuje nejen s tradicí a skrze samotné řemeslo s odkazem našich předků, ale učí nás poznávat lidské tělo ve vší jeho kráse a přistupovat k němu jako k samostatnému objektu.
Kresba portrétu
Zatím co výtvarným školám a světovým galeriím stále vládnou konceptuální tendence ve výtvarném umění, široká veřejnost má zájem spíše o tradiční hodnoty. A tak zatím co galerie jsou plné podivných výtvarných děl, mezi lidmi se rozmáhá stále větší zájem o tradiční řemeslo a stále častěji lze narazit na ateliéry otevřené veřejnosti.
Značná část jejich činnosti se zaměřuje na přípravu studentů základních škol na přijímací zkoušky na střední. Nebo naopak na rozšíření znalostí nad rámec studijné kresby a přípravy studentů na vysokou školu. Vedle toho je tu však široká nabídka kurzů pro veřejnost. Jedním z nejvyhledávanějších kurzů je kurz figurální kresby. Právě na něm se schází studenti různých věkových kategorií a jsou stejně zastoupeni muži i ženy.
Figurální kresba spočívá v kresebné studii ženského nebo mužského aktu. Zpravidla se pracuje na stojanech na větší formát papíru, ale setkat se můžete i s prací vsedě, kdy je volen menší papír.
Výtvarný atelier
Většina ateliérů nechává studentům volnost ve výběru způsobu práce, stejně jako ve volbě materiálu. Některé ateliéry však vedou spíše k akademickému způsobu práce, kdy se pracuje uhlem na velký formát u stojanu u stojanu.
Během jedné lekce, trvající často dvě až tři hodiny, se můžeme setkat s rychlými pohybovými studiemi, kdy model mění každých pár minut polohu podle pokynů učitele, ale najdou se i ateliéry, kde se na jedné kresbě pracuje naopak několik hodin.
Vybírejte si tedy ateliér podle způsobu práce, který Vám vyhovuje, nebo se předem zajděte podívat na průběh běžné lekce.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup