Jakou obchodní společnost zvolit pro své podnikání

Mezi základní obchodní společnosti patří pět subjektů, a to následující:
–          společnost s ručením omezeným
–          akciová společnost
–          komanditní společnost
–          veřejná obchodní společnost
–          družstvo
Každá z nich má svá specifika a různé podmínky pro její založení a provozování.
 Kalkulačka a propiska
Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným, která nese zkratku s.r.o., je asi nejběžnějším typem podnikání. Její základní kapitál se skládá především z vkladů jejích společníků. Tato forma může být založena pouze jedním zakladatelem, je tedy vhodná i pro podnikatele, kteří se rozhodli založit podnikání sami. Může mít nejvíce 50 společníků. Minimální vklad je pouze 1 Kč.
 
Akciová společnost
Akciová společnost, se kterou se můžeme setkat pod zkratkou a.s., má podmínky přísnější. Její základní vklad musí být minimálně ve výši 2 000 000 Kč. Tento kapitál se skládá z akcií různé hodnoty, které vlastní jednotliví akcionáři. Cena těchto akcií není nijak stanovena, ale musí dát dohromady minimálně hodnotu minimálního základního vkladu. Výhodou této formy je, že za porušení svých závazků ručí společnost celým svým majetkem, ale akcionáři nikoliv.
 
Komanditní společnost
V této formě podnikání ručí jeden společník (komanditista) pouze do výše svého nesplaceného vkladu, přičemž musí vložit minimálně 5 000 Kč a druhý společník (komplementář) ručí celým svým majetkem. Tito komplementáři mají zároveň právo k obchodnímu vedení.
 Potřesení ruky
Veřejná obchodní společnost
Veřejnou obchodní společnost mohou založit minimálně dvě osoby, které poté ručí za své závazky celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Vklad společníků ani základní kapitál nejsou povinností.
 
Družstvo
K založení družstva je potřeba minimálně 5 fyzických, nebo 2 právnické osoby. Základní kapitál vkládají jednotliví společníci, minimální hodnota tohoto vkladu je 50 000 Kč. Členové družstva za závazky neručí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup